Showcase

Zon Op Alle Zaken
Learn More
Zon Op Alle Daken
Het verduurzamen van je energieverbruik en een lagere energienota is voor iedereen een wens, maar als je geen eigen dak hebt of niet genoeg spaargeld om te investeren is dat bijna onmogelijk. Met Zon op Alle Daken komt daar verandering in! We zien dat veel geschikte daken om ons heen geen zonnepanelen hebben. Tegelijkertijd weten we dat niet iedereen een eigen dak heeft, niet iedereen zonnepanelen op eigen dak kan betalen of weet hoe zonnepanelen te laten plaatsen. Zon Op Alle Daken wil zoveel mogelijk onbenutte daken voorzien van zonnepanelen. Dat levert tegelijk de mogelijkheid op om iedereen die nu nog geen zonnepanelen heeft, toegang te geven tot betaalbare en lokale zonnestroom. Vanuit het Nationaal Programma Groningen hebben wij een subsidie gekregen om een eerste pilot project vorm te geven. Samen met de Groenste Buurt uit Groningen gaan we dit project uitvoeren.
Learn More
{"dots":"true","arrows":"true","effect":"slide"}
Zonnescholen

Het grootste zonne-energieproject in het onderwijs

Zonnescholen heeft ruim 100 deelnemers, van Dokkum tot Amsterdam. Daarmee is Zonnescholen het grootste zonne-energieproject in het onderwijs in Nederland. De belangen van de scholen staan voorop, en schoolbestuurders worden volledig ontzorgd. Gaandeweg zijn we alle bijzondere situatie tegengekomen en nu heeft Team HOTZE het proces perfect in de vingers. Alle scholen, voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kunnen nu deelnemen en profiteren van de opgedane kennis, en van de voordelen van deze samenwerking op grote schaal.

Schooldakrevolutie 

Zonnescholen is partner van Stichting Schooldakrevolutie, een maatschappelijke organisatie met een grote ambitie: alle geschikte schooldaken in Nederland helpen aan een zonnedak. Schooldakrevolutie zet met de Rijksoverheid en de BNG Bank een fonds op van 100 miljoen euro, waaruit scholen een lening kunnen afsluiten tegen lage rente. De school kan dan direct beginnen met energie besparen en lost de lening af met een deel van de opbrengsten. Zonnescholen: samenwerking Voor het Zonnescholen-project werken Team HOTZE, Onderwijsbureau Meppel, Royal HaskoningDHV en Buikema Belastingen samen om alle onderdelen van het project zo goed mogelijk te realiseren. Voor de installatie en het onderhoud van de zonnepanelen werken we samen met Tenten Solar BV uit Lichtenvoorde.
Learn More